DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN - BCI

. . LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Tìm kiếm người bảo hộ

· Quản lí, giáo dục người vị thành niên; Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà và tìm hiểu về các mối quan hệ xã hội .

· Tư vấn, quản lí, giáo dục con em trong gia đình;

· Tìm người thân thất lạc;

· Tìm và cung cấp thông tin phục vụ cho việc kí kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân

sự;

· Tìm và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu trong các quan hệ Dân sự, Hôn nhân - gia đình.

· Tìm và cung cấp thông tin về các quan hệ xấu có thể dẫn đến tệ nạn xã hội

· Môi giới kết bạn, tạo điều kiện sinh hoạt và học tập tốt.

Tìm kiếm thông tin làm bằng chứng phục vụ quá trình tố tụng và ngoài tố tụng;

. Tìm hiểu tài liệu, chứng cứ, vi phạm tác quyền, làm bằng chứng giả mạo, nhầm lẫn sai lệch trong các vụ án dân sự, kinh tế: hình ảnh, nhận dạng, chữ viết, chữ đánh máy, in ấn, vân tay, con dấu, chứng từ, khế ước, thử ADN

. Giám định đá quý, cổ vật, kiểm toán, xác định tình trạng kinh tế của doanh nghiệp.

· Tìm kiếm, xác minh nhân thân, thông tin thất lạc, mất tích, bỏ nhà, tìm giấy tờ tài sản bị mất, tìm và cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho việc tìm hiểu đối tác, cộng tác.

· Tư vấn và giúp cai nghiện ma túy, hoàn lương, phát hiện hành vi quấy rối, xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm...